Начало

images

Религията е система от вярвания, културни системи и мирогледи, които свързват човечеството с даден порядък на съществуване. Много религии имат свои правила, символи и свещени истории, предназначени да обяснят смисъла на живота или произхода на света.

Много от религиите имат организирано поведение, духовенство,дефиниции за членство или съпричастност, свещени места и текстове. Практикуването на дадена религия може да включва също ритуали, проповеди, почитане или поклонение пред Бог или божества, жертвоприношения, транс, погребални служби, брачни церемонии, медитация, молитва или други страни на човешката култура.

Понятието религия понякога се използва като аналогично на вяра, система от вярвания и дори набор от задължения.