Свещени места

taj-mahal-4378_960_720     Будистите посещават храмове и светилищата, за да изразят своята почит към Буда, както и за да се срещнат и да медитират заедно с други будисти.

ХРАМ

        Представлява религиозен термин от религията с различен обхват. Най-често представлява сграда, която е построена и оборудвана специално за целта.

      В тесния смисъл на думата храмът е място за извършване на богослужение. Православният храм се нарича обикновено църква.Ислямските джамии не са храмове,а само места за молитва. Според юдаизма понастоящем не съществуват храмове, след като е бил разрушен единственият им храм – Йерусалимският.

СВЕТИЛИЩЕ

   chapel-837992__180          Място, олтар, постройка или комплекс от постройки, посветени на дадено божество, в което хората вярват. В много религии се смята за местоживеенето на това божество. Счита се за свещено място, където хората се молят и идват с чисти помисли.

         В някои култури, особено в древността, това е място разрешено само за свещеници и други служители на Бога. В миналото е служело и за убежище на преследваните. В съвременното си значение е място, където хората се чувстват в безопасност, тишина и усамотение.