Символи

koleso1

Дармачакра – „Колелото на Дхарма“ или „Колелото на закона“ е символ, представящ дхарма, което е учението на пътя към просветление на Буда, водещ началото си от ранният период на индийският будизъм.

Символа Дхармачакра представлява колело на колесница с осем и повече спици. Това е един от най-старите известни будистки символи, намирани в индийското изкуство.

В будизма според Канона Пали, Виняпитака, Кандака, Махавага и Дамачакапаватана сута, броят на спиците на Дармачакра имат различни значения:

 • 8-те спици представляват Благородния осмократен път.
 • 12-те спици представляват Дванадесетте закони на зависимото възникване.
 • 24-те спици представляват Дванадесетте закони на зависимото възникване и Дванадесетте закони на зависимото прекратяване.
 • 31-те спици представляват 31 царства на съществуването (11 сфери на желанието, 16-те сфери на формата и 4-те сфери на безформеността).

В будизма частите на Дармачакра представляват и:

 • Нейната обща форма е на кръг, (чакра), който представляващо съвършенството на дарма учението.
 • Главината ѝ (т.е. центъра на Дармачакра) е дисциплината, което е основното ядро на медитативната практика.
 • Рамката, която притежава спици e правилното мислене или самади, която държи всичко заедно.
 • Всяка спица представлява Благородния Осмократен Път, включващ:
 1. Правилната гледна точка
 2. Правилният стремеж
 3. Правилното говорене
 4. Правилното действие
 5. Правилният начин на живот
 6. Правилното усилие
 7. Правилното мислене
 8. Правилната концентрация

Съответната мудра или символичния жест с ръка е известен като мудра Дармачакра.

Дармачакра е един от осемте символа на щастието на тибетския будизъм.