Свещени книги

ВЕДА на санскрит означава знание. Ведите са записани в периода 1500-1000 г. пр. н. е. За индуистите Ведите са свещени книги, тъй като индуистите им приписват божествен произход.

Четирите Веди13181173_543153312530310_1360881910_n

Риг Веда е най-древната и най-важната от четирите Веди. Отделните части са с различни автори и датират от различни периоди, докато фактическата им възраст е неясна.

Сама Веда се състои от 1 549 станси, в голямата си част взети от Риг Веда. Сама Веда служи за помагало на свещеници, участващи в жертвоприношението сома. Самата подредба и употреба на стиховете е изцяло зависима от самия ритуал.

Яджур Веда се състои също основно от стихове, заимствани от Риг Веда. За разлика от Сама Веда, тя е приложима към жертвения ритуал като цяло, а не само по отношение на жертвоприношението сома.

Атхарва Веда се различава от другите веди в това, че не е изцяло религиозна по своя характер и няма връзка с жертвоприношението сома. Тя се състои основно от заклинания за зло и благословии, както и такива срещу враговете, демоните и магьосниците или донасящи полза и вдъхновяващи любовта и щастливия семеен живот.