Символи

“Аум” или “омкар” e мистична сричка в религиите на Индия.

Среща се както в индуизма, така и в сикхизма, джайнизма и будизма.
Този символ е по-скоро възклицание на учудване, на благоговение, изведено по време на mantra-om-1292602__180медитация.
Иначе казано – използва се в началото на всеки индуски текст, в края на всеки текст от Веда, както и при казването на всяка молитва.
Свастиката е вид кръст с пречупени на 90 градуса краища.
Този знак е открит и е съществувал още от времето на неолита.
Появява се и в индийската модерна култура.
Благодарение на асоциацията на този знак с нацисткия кръст, той бива заклеймен в съвременния свят.
Поради това символът вече не се използва толкова често в съвременния индуизъм.