Свещени места

ДЖАМИИ

Мюсюлманските храмове се наричат джамии. Арабската дума за джамия е месджид, означава „място за падане нabu-dhabi-600875__180жамияичком“.

Мюсюлманите посещават джамиите за обща молитва и срещи и разговори с останалите мюсюлмани от общността.

В джамията има главна зала за молитва, посещения, където възрастните могат да изучават исляма, училище (медресе) за обучение на деца. Повечето джамии имат двор с чешми за ритуално измиване.

Думата за джамия в повечето съвременни европейски езици произхожда от испанската дума за джамия mezquita, която от своя страна е съществителното масджийд от арабския глагол саджада – „да се простреш в молитва“, т.е. със значение „място за извършistanbul-908510__180ване на молитвата“.

 

Огромните входове и високите кули или минарета отдавна са били и продължават да бъдат свързвани с джамиите. Обаче първите три джамии са били много опростени открити пространства. Джамиите са еволюирали значително много през последните 1000 години, докато придобият днешните си отличителни черти и докато се интегрират с различните култури по света.