Свещени книги

 

quran-1036782_960_720

Коранът  е свещената книга на исляма, съставена в писмен вид около 650 г. по време на халифа Осман.

Според ислямската традиция той е низпослан на части в продължение на 23 години на пророка Мохамед от Аллах. Мохамед е бил на 40 г., когато в пещерата Хира, близо до свещения град Мека, чува за пръв път гласа на ангела Джибрил.

Коранът се състои от 114 сури , подредени от дълги
към кратки, които биват според мястото на откровението мекански и медински. Сурите са разделени на аяти. Някои сури, обикновено в началото си, съдържат аяти със скрит смисъл, наречени Хуруфу Мукатта.