Символи

Ислямските символи на вярата могат да бъдат записани така, че да изобразят кораб.
Мюсюлманите го наричат Кораб на живота.crescent-1301942__180
Над някои джамии се извисяват полумесец и звезда.

 

Тези изображения нямат действително религиозно значение, но се свързват с исляма, поради това, че мюсюлманският календар е лунен, а освен това в Корана се говори за звездите като за един от знаците на Аллах.

 

Шахада, в буквален превод означаващо „свидетелство“ или „засвидетелстваsymbol-681843_960_720не“, е един от петте стълба на исляма и представлява ислямското символ верую. Шахада е засвидетелстване на вярата в единния Бог и в пророчествата на Мохамед, и е необходимо и достатъчно условие за приемането на ислямската религия.