Християнство

 

Християнството е авраамическа религия, основана на едно божество, живота и учението на Иисус Христос, така както са представени в каноничните новозаветни книги и други. Християнството също счита за част от канона и еврейската Библия, известна като Стария завет. Последователите на християнската вяра се аричат християни.

13115487_1888641038029271_1232519561_n

Основното християнско вярване е, че Исус е Син на Бог, едновременно напълно божествен и напъл, но човек и че Той е Спасителят на човечеството. Поради тази причина християните считат Исус за Христос. Службата на Исус, Неговата саможертвена смърт на кръста и последвалото възкресение често са наричани сиреч „блага вест“ или „добра вест“. Накратко Евангелието е вестта за вечната победа на Бог Отец над злото и обещанието за спасение на душите и вечен живот за всички хора чрез божествена благодат.

 

Християнското богословие е основано на убеждението, че Исус е разпнат и страдал на
кръста, умрял е и е бил погребан, след което възкръснал от мъртвите, за да осигури вечен живот на онези, които вярват в Него и Му се доверяват за опрощаване на техните грехове.