Свещени книги

Християнското учение е събрано в текстовете на Библията.13153351_1888641041362604_994003891_n

Тя е образувана от две части: стар и нов завет.

Библията е една от най-разпространените книги в света.

Преведена е на почти всички езици в много страни.

Различни религиозни групи включват различни книги в своите канони, в различен ред, а понякога разделят или съединяват книги, или включват допълнителен материал в каноничните книги.

Християнските Библии варират от 66 книги в протестантския канон до 81 книги в канона на Етиопската православна църква.

Първата част от християнската Библия е Старият Завет, който съдържа като минимум тези 24-те книги от Еврейската Библия, като ги разделя на 39 книги и ги подрежда по различен начин.

Римокатолическата църква и Източнохристиянските църкви включват също като част от канона на Стария Завет някои второканонични книги и пасажи. Втората част от Библията е Новият Завет, който съдържа 27 книги: четирите канонични евангелия, „Деяния на апостолите“, 21 послания и книгата „Откровение“.