Символи

Кръст с тялото на Христос напомня на християните за разпнатия Христос.13152794_1888641044695937_307163273_n

Празен кръст (без фигурата на Христос) е символ на Христовото възкресение.

Кръстът е предмет на религиозно почитание в болшинството християнски вероизповедания.

Разпъването на кръст е било разпространено средство на наказание в древния Рим.

Макар тогава кръстът да е бил символ на смъртта, в християнството той се превръща в символ на живота.