Юдаизъм

Юд13219620_1890988514461190_858215771_nаизмът е авраамическа религия, разпространена най-вече сред евреите. Еврейският народ е един от най-древните в света.

Юдаизмът е смятан за една от най-старите монотеистични религии и е най-старата, съществуваща и днес.

Самият юдаизъм извежда началото си от времето на пророка Авраам преди повече от 3000 години.

Според еврейските свещени книги прародител на евреите и основоположник на

тяхната религия е Авраам – пастир, който се отказал да почита многото Богове на своите съплеменници, и вярвал, че Бог е един.

Евреите вярват, че Бог сключил договор / завет/ с Авраам.

Основава се  на еврейския канон на Библията, известен като Танах, и е доразвит в по-късни текстове като Талмуд.

13187618_1890988517794523_401081838_nСпоред традиционния равинистки юдаизъм, Бог разкрива своите закони и заповеди на Моисей в планината Синай под формата на Писмената и Устната Тора.

Неговите текстове, традиции и ценности играят важна роля и в по-късните авраамически религии, като християнството, исляма и бахайството. В много аспекти юдаизмът пряко или непряко е оказал влияние и върху светската етика и гражданското право на Запада.