Свещени книги

13153490_543148199197488_1893881009_n
Oсновната канонична книга на юдаизма се нарича „Танах“ и се състои от 24 книги, събрани в три части:

  • Тора – пет книги на Моисей;
  • Четирите книги на първите пророци и четирите книги на последните пророци – общо 8 книги;
  • Писания – съдържат 11 книги.

Първата част се нарича „Тора“, в нея са формулирани 613 заповеди: 365 забранителни и 248 задължителни. Тези 613 заповеди регулират поведението на човека от неговото раждане, чак до смъртта му. Тези 613 заповеди третират отношенията: Човек – Създател; Човек – Творба или вселена, природа; и Човек – Човек.

Шестстотин и тринадесетте заповеди определят поведението на човека от самото му раждане до неговата смърт, начина му на хранене, отношенията между половете, раждането, отглеждането и възпитаването на децата, образованието и грижата за възрастните. Поради всичките тези причини еврейската религия не може да бъде разглеждана в общоприетия смисъл на термина религия. Тя е система, отразяваща многообразието в отношенията между човека и окръжаващия го свят и представлява начин на живот.

В тези 613 заповеди се визират нови семейни отношения, засягайки почитта към семейството като носител на родовата принадлежнTanah_set2ост. Те
засягат отношенията и в общността от единомишленици – ближните. Те засягат неприкосновеността на собствеността. Също така засягат за първи път почитането на седмия ден от седмицата, определен за почивка. …Този ден на отмора е валиден за всеки, независимо от социалния му статус. Въвежда се принцип на еднаквост при раздаване на правосъдие, независимо от ранг и състоятелност, което е висш принцип на справедливостта. Новият начин на живот засяга всяка област, всяка дейност, всичко, което е свързано със самия цикъл на живот на човека.

Устната форма на Словото е Талмудът, в който законите се разгръщат в тяхното практическо приложение. Тората, Мишната и Талмудът са страните на една и съща система и не могат да се разглеждат поотделно, вън и независимо една от друга. Те са едно цяло и това цяло се нарича Еврейски начин на живот или Еврейска религия.

С други думи, юдаизмът е представен в книгите в две различни форми: едната е в книгите, в които е записано писаното учение и другата фор
ма – Мишната и Талмуда, където е записано устното учение.

Първата форма е сравнително добре позната, защото е част от религиозните практики (чете се от евреите всяка събота в синагогата), а също така е позната чрез преминаването й изцяло в християнската религия като Стар Завет и отчасти в мюсюлманската религия като Коран. Втората форма е малко позната, не само поради езикови трудности – Талмудът е написан на арамейски език, но и поради сложността на материята, която третира.