Свещени места

СИНАГОГА

Евреите посещават синагогите, за да се помолят заедно и да изучават Закона.
Думата „синагога“ произлиза от гръцкото „синагейн“ rotunda-233188__1801– „събрание“.

Синагога е еврейският молитвен дом. Първите синагоги датират от 2 век пр.н.е. с началото на зугота.

За разлика от християнската църква, например, синагогата не е храм, тъй като според юдаизма има един

единствен храм –

несъществуващият днес Втори храм. Синагогата е мястото, където се

събират във всеки свещен ден, вярващите. В строгия смисъл богослужение не се провежда – изпълняват се ритуали, произнасят се молитви, четат се проповеди.

Интересна е географията на синагогата. Тъй като според талмудическите предписания през съботния ден, е допустимо човек да иberlin-300887__180змине 800 стъпки. Във връзка с това в миналото синагоги се строят там, където в близост има компактно еврейско население.

Всяка синагога има часовник, чиито стрелки се въртят обратно на нормалната часовникова стрелка. Това е така, защото отброява времето до Апокалипсиса, описан в Библията. Архитектурата на синагогата варира според страната, в която е строена. Едни от най-внушителните постройки се намират в Испания, повечето от тях са действащи. Една от най-големите синагоги в Европа се намира в София.